ทุกวันนี้มีเส้นทางเข้าหาธรรมะได้ง่ายขึ้น แทนที่จะต้องเดินทางไปถึงวัดเพื่อกราบครูบาอาจารย์ ยุคนี้มีเว็บธรรมะเปิดให้เรียนรู้หรือเขียนปัญหาสนทนาเรื่องการปฏิบัติธรรมได้ทุกเมื่อ ใครสนใจอยากลองปฏิบัติจะเลือกเข้าอบรมที่วัดหรือสมัครเข้าอบรมวิปัสสนากับศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เปิดให้อบรมฟรีมากมายหลายแห่ง วิปัสสนาจารย์มีทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นพระและอาจารย์ที่เป็นฆราวาส และยังมีแผ่นซีดีรวบรวมคำสอนแจกกันเกลื่อนกลาด แล้วจะพบคำสอนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติแตกต่างกันไป เช่น ยุบหนอพองหนอ สัมมาอรหัง พุทโธ อานาปานสติ หรือวิธีฝึกแปลกๆพิสดารอีกมากมาย จากนั้นพออ่านมากรู้มาก จะเริ่มสงสัยว่า อะไรคือสมาธิ อะไรคือสมถะ อะไรคือวิปัสสนา กลายเป็นปัญหาว่า จะเลือกฝึกวิธีไหนดี วิธีใดเป็นวิธีลัดตัดตรงสู่มรรคผลนิพพานได้เร็วที่สุด

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มุ่งช่วยชี้ทางให้เข้าใจวิธีปฏิบัติจิต เข้าใจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น โดยพยายามอธิบายให้เข้าใจในภาษาง่ายๆ เพื่อช่วยให้หลายคนที่เคยรู้สึกว่าธรรมะเรื่องนั้นๆยาก แทนที่จะข้ามเรื่องยากนั้นไปแล้วคว้าเรื่องง่ายมาทำแทน จะได้ทราบแนวทางปฏิบัติธรรมไปทีละขั้น วิธีปฏิบัติใดที่ว่ายากก็ต้องขวนขวายหาทางทำให้ผ่านไปให้ได้ เพราะเมื่อเข้าใจที่ไปที่มาด้วยเหตุและผลแล้ว อะไรๆที่ว่ายากจะกลับกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเอง

หนังสือนี้ไม่สามารถแทนหนังสือธรรมะที่คุณยังต้องอ่าน หรือใช้แทนพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ที่คุณยังต้องฟัง เพียงหวังว่าจะอ่านวันละบทสองบท จะอ่านบทใดก่อนก็ได้ แล้วช่วยสร้างความเข้าใจ ช่วยเพิ่มความอยากอ่านหนังสือธรรมะและอยากฟังพระธรรมเทศนา อ่านแล้วฟังแล้วจะ "รู้เรื่อง" สามารถจับประเด็นนำมาปฏิบัติเพื่อ "รู้รสพระธรรม" นำไปยังมรรคผลได้ในที่สุด

บุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ ได้แก่

  • คนที่อยากเริ่มปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน
  • คนที่ฝึกมานานแล้วไม่เห็นผล หรือรู้สึกว่าปฏิบัติไปแล้วไม่ก้าวหน้า
  • คนที่อ่านหนังสือธรรมะหรือฟังธรรมครั้งใดไม่เคยรู้เรื่องสักที (ถ้าอยากจะหลับ แค่เปิดฟังซีดีธรรมะได้ประเดี๋ยวเดียวก็เผลอหลับ)
  • คนที่ฝึกแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือผิด เห็นคนนั้นคนนี้ฝึก เขาว่าฝึกแล้วตัวลอย สงบ สว่าง ได้เห็นธรรม แต่ตัวเองไม่เคยได้รู้ได้เห็นอย่างเขาสักที
  • คนที่ฝึกแล้วยิ่งเครียด แทนที่จะสงบยิ่งพบว่าตัวเองยิ่งคิดมากขึ้น
  • คนที่กำลังจะหมดกำลังใจ กำลังจะเลิกฝึกไปทำอย่างอื่น
  • คนที่กลัวไม่กล้าฝึกเพราะฟังมาว่า ฝึกแบบนั้นแบบนี้จะทำให้เป็นบ้า หรือฝึกไปก็เสียเวลา

เนื่องจากในหนังสือนี้มีคำสอนที่ลึกซึ้งของครูบาอาจารย์หลายท่าน ซึ่งนำมาอธิบายเท่าที่ตัวเองพอจะเข้าใจ จึงขอหลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึงชื่อของท่าน

ก่อนจะพลิกอ่านหน้าถัดไป ขอความกรุณาเปิดใจให้กว้าง อ่านแล้วลองปฏิบัติตามดูสักพัก อย่างน้อยน่าจะมีเรื่องที่จะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง เรื่องใดที่เห็นว่าผิดหรือยังใช้ไม่ได้ โปรดให้อภัยในข้อผิดพลาดเหล่านั้น เพราะแม้ผู้เขียนมีประสบการณ์การฝึกกรรมฐานมาหลายสิบปีแล้วก็ตาม แต่ตราบใดที่ยังไม่บรรลุธรรม ธรรมแท้ย่อมยังคงเป็นของไม่แท้อยู่ดี อย่างไรก็ตามขอให้นำสิ่งที่ตนคิดว่าผิดไปเป็นบทเรียน ค้นคว้าพิสูจน์หาข้อเท็จจริง สิ่งผิดจะกลายเป็นประโยชน์ช่วยให้เห็นเส้นทางที่ถูกต้องได้เหมือนกัน

                                                                 “ v2 ”  

                                                                   13 กุมภาพันธ์ 2554

Go to top