คนเพิ่งเริ่มฝึกหัดกรรมฐานส่วนใหญ่มักขวนขวายหาครูบาอาจารย์ และชอบคิดว่าพระดีต้องอยู่ไกล จึงต้องเดินทางไปกราบท่านถึงต่างจังหวัด ทำให้นานๆทีจึงจะมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติกรรมฐานกันสักครั้งหนึ่ง ถ้ากลับมาบ้านแล้วไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติม มักคิดเข้าใจว่าขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมมีแค่นั้น เท่าที่ได้ฟังมาจากท่านแค่นั้นแหละ

สถานปฏิบัติธรรมมักเรียกชื่อวิธีฝึกของตนว่าวิปัสสนา พอจบหลักสูตรอบรม 3 วัน 7 วัน ผู้เข้าอบรมจะเอ่ยปากบอกต่อด้วยความภูมิใจว่า ฉันได้ผ่านการฝึกวิปัสสนามาแล้วนะ ทั้งที่บางแห่งเขาสอนเพียงขั้นเตรียมปรับตัวปรับใจให้พร้อมที่จะฝึกกรรมฐานแค่นั้นแหละ

คุณพ่อของผมมีเพื่อนสนิทที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำนับสิบปี เขาชมคุณพ่อว่า เท่าที่คุณพ่อพยายามฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลานั้นพอแล้ว คุณพ่อเล่าเรื่องนี้ให้คนรอบข้างฟังอย่างภาคภูมิใจ เลยกลับทำให้คุณพ่อไม่สนใจสมาธิ ท่านมุ่งแต่สติแค่นั้นแหละ

หลายคนปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มีเพื่อนที่เป็นกัลยานมิตรมากมาย กลายเป็นคนติดวัดติดเพื่อน ไปๆมาๆชีวิตเลยมุ่งแต่ความสุขจากการได้ใกล้วัดได้ใกล้เพื่อนแค่นั้นแหละ

แทนที่จะไปวัดบ่อยๆจนวัดกลายเป็นบ้าน ขอให้ทำบ้านของตัวเองให้เป็นวัด ควรพยายามขวนขวายเรียนรู้ธรรมะจากครูบาอาจารย์หลายๆรูป แล้วนำสิ่งที่เรียนรู้มาฝึกปฏิบัติธรรมที่บ้านของตัวเองให้มากที่สุด การไปวัดบ่อยๆแม้มีโอกาสกราบเรียนถามข้อสงสัยได้ทันที แต่แสดงว่าตัวเองยังเอาตัวไม่รอด ไม่ยอมหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง อย่างนี้เรียกว่า สอบยังไม่ผ่าน

การได้เรียนรู้คำสอนของครูบาอาจารย์หลายรูปโดยเฉพาะจากหลวงปู่และหลวงตา แม้ไม่ได้เข้าไปกราบท่านด้วยตัวเอง แต่ได้เปิดเทปฟังคำเทศนาจากซีดีหรืออ่านหนังสือธรรมให้มาก จะช่วยเปิดหูเปิดตาให้ทราบว่าท่านสอนอะไรเหมือนกันบ้าง แล้วจะพบว่าท่านมีความคิดความเห็นและแนะนำวิธีปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกันทั้งนั้นแหละ

ขอให้ติดตามคำเทศน์หลายๆครั้งของครูบาอาจารย์แต่ละท่านให้ตลอด เพราะบางครั้งท่านอาจเน้นไปในทางสมาธิ บางครั้งเน้นไปทางปัญญาวิปัสสนา บางครั้งเน้นทั้งสมาธิและปัญญา แต่ถ้าทุกครั้งท่านสอนให้ใช้แต่ปัญญา ต้องติดใจสงสัยไว้บ้าง ต้องสังเกตด้วยว่าการเทศน์แต่ละครั้งผู้ฟังเป็นฆราวาสหรือพระสงฆ์ หรือท่านเทศน์เพื่อตอบปัญหาของคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่ฟังแค่ครั้งสองครั้งแล้วสรุปว่าท่านสอนเรื่องนี้ไว้แค่นั้น

Go to top