ครูบาอาจารย์บางท่านเมตตาแนะนำว่า "คนที่ชอบคิดควรฝึกใช้ปัญญาไปก่อนแล้วจึงฝึกสมถะตามหลัง" บางท่านสอนว่า "คนชอบคิดต้องบังคับให้สงบให้มากก่อน" คุณอ่านแล้วเห็นว่าท่านพูดขัดกันหรือไม่

บางคนพอเห็นคำสอน "คนที่ชอบคิดควรฝึกใช้ปัญญาไปก่อน..." ตนจึงฝึกใช้ปัญญาไปเลย แต่ไม่ยอมฝึกสมาธิ ไม่ต้องฝึกสมถะก็ได้หรือรอๆไว้ก่อน คนที่คิดทำแบบนี้แสดงว่าเป็นคนชอบคิด แต่คิดแบบไม่ใช้ปัญญาคิดตามเท่าใดนัก

ถ้าอ่านและพิจารณาให้ดี คำสอนทั้งสองแบบ มีความหมายเดียวกัน

ไม่ว่าจะเป็นสมาธิหรือวิปัสสนา ความสงบ เป็นจุดมุ่งหมายแรกสุดที่ต้องผ่านให้ได้ก่อน ถ้าปราศจากความสงบย่อมยากจะพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างละเอียดแล้วเห็นผลอย่างชัดเจน ดังนั้นคนที่ชอบคิด ต้องฝึกใช้ปัญญาของตัวเอง คิดหาทางทำให้จิตสงบให้ได้ก่อน ถ้าเป็นคนที่ติดคิดไม่มาก แค่ยกผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่ารังเกียจ ควรทำให้คิดละปล่อยวางเรื่องที่ติดค้างคาใจทิ้งไปได้

แต่ถ้าเป็นคนคิดมากและติดที่จะต้องคิดเพราะมีปัญหาหน้าที่การงานรุมเร้าอยู่ตลอดเวลา ย่อมยากจะทำจิตให้สงบได้ง่าย จึงจำเป็นต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อทำจิตให้สงบ ต้องใช้วิธีทั้งขู่ทั้งปลอบ บางทีต้องหาคำแรงๆด่าตัวเองขึ้นมาในใจเพื่อเตือนสติ หรือคิดพิจารณาถึงความตายของตัวเอง พิจารณาร่างกายของตนให้เห็นเป็นซากศพ กระตุ้นให้รู้สึกตัวว่า หากจะต้องตายในทันที หรือตายในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะทำ และต้องทำให้ได้ จะได้รู้ตัวและเกิดสภาวะจิตใจพร้อมต่อการเริ่มทำสมาธิ ซึ่งวิธีนี้ตรงกับคำว่าปัญญาอบรมสมาธินั่นเอง

เมื่อจิตเริ่มสงบตัวได้บ้างแล้วจากการใช้ปัญญาพิจารณา จากนั้นให้ฉวยโอกาสทำสมาธิต่อไป

ถ้าลองจับลมหายใจเข้าออกแล้วยังหลุดไปคิดถึงเรื่องอื่นได้อีก ให้ลองบริกรรมภาวนาว่าพุทโธกำกับการตามรู้ลม ถ้ายังหลุดจากคำบริกรรมได้อีก ให้ลองบริกรรมพุทโธตามด้วยตัวเลขพร้อมกับตามรู้ลมหายใจไปด้วย หรือจะใช้วิธีคิดสู้กับคิด โดยบังคับให้นึกแต่คำว่าพุทโธๆๆติดต่อกันไปก็ได้ ถ้ายังคิดเรื่องอื่นแทรกเข้ามาได้อีก แสดงว่ายังมีช่องว่างระหว่างคำว่าพุทโธ ต้องเร่งนึกพุทโธเร็วๆให้ถี่ยิบขึ้นไปอีก จิตที่เป็นเหมือนม้าพยศ พอถูกตีเสียบ้าง จะได้เชื่องลง

จากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วถอนตัวออกมา ให้รีบฉวยจังหวะนั้นใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปทันที นี่เองคือจังหวะของวิปัสสนา ซึ่งมีขอบเขตและที่สุดกว้างไกลกว่าสมาธิยิ่งนัก

Go to top