ปัจจัตตัง หมายถึง ความรู้ที่เข้าใจได้เฉพาะตน ยากจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ จึงมักใช้การเปรียบเปรยอุปมาอุปมัยเทียบกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ใกล้ตัวให้พอเข้าใจกัน ถ้าใครเคยผ่านสภาวะ เคยสงสัยเรื่องนั้นมาก่อน พอปฏิบัติจนเข้าใจ สามารถหาคำตอบได้แล้ว เรียกได้ว่าผ่านสอบไล่ขั้นนั้นมาแล้ว พอได้พบปะพูดจาหรือหารือข้อธรรมกัน จะมองออกว่าใครที่ยังไม่ผ่าน

ส่วนคนที่ยังไม่ผ่าน จะมองไม่ออกว่า คนที่ผ่านขั้นนั้นไปแล้วเป็นยังไง คนที่ไม่เคยสัมผัสกับความสงบจากสมาธิที่ตั้งมั่น ย่อมไม่มีทางทราบว่าความสงบเช่นนั้นเป็นอย่างไร

คนที่สามารถทำสมาธิได้แค่เพียงขั้นต้น ย่อมไม่มีทางเข้าใจว่าสมาธิขั้นที่สูงกว่ามีลักษณะเป็นเช่นใด

คนที่ไม่เคยปฏิบัติให้จิตสงบเป็นสมาธิ ย่อมไม่ทราบว่า กว่าจะเป็นสมาธิได้นั้นต้องผ่านการใช้ปัญญามากขนาดไหน

คนที่ไม่เคยลองปฏิบัติ ย่อมไม่มีทางรู้ ซึ่งที่อ้างว่ารู้กัน มักได้จากการอ่านหรือฟังตามเขามา แล้วคิดกันไปเองแทบทั้งนั้น

คนที่เลี่ยงไม่ปฏิบัติต่างยกเหตุผลเข้าข้างตัวเอง อ้างเรื่องจริตบ้าง อ้างคำสอนของครูบาอาจารย์บ้าง อ้างว่าทางนั้นเป็นทางลัดกว่าบ้าง อ้างกันสารพัด แต่ไม่ได้อ้างการปฏิบัติของตัวเอง

Go to top