สมาธิทำให้เกิดความสงบ พอจิตสงบแล้วใช่ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นเองเสมอไป แค่ทำให้จิตสงบเป็น ก็เหมือนกับการสามารถลอยตัวอยู่กับที่ในน้ำเป็นเท่านั้น ยังต้องหาทางฝึกว่ายน้ำท่าอื่นๆเพื่อว่ายขึ้นฝั่งให้เป็นต่อไปอีก

วิธีที่ใช้ฝึกสมาธิเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าเลือกวิธีฝึกซึ่งไม่มีอุบายช่วยให้เกิดปัญญาแฝงอยู่ จะฝึกมากเท่าใดก็ไม่เกิดปัญญา กลายเป็นสมาธิที่ได้รับผลแค่ความสงบแล้วทำให้ผู้ฝึกติดอกติดใจอยากอยู่กับความสุขสงบเช่นนั้นต่อไป

ผู้ฝึกต้องฉลาดคิดปรับปรุงวิธีฝึกของตัวเอง ต้องฉลาดใช้ปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิ พอเกิดสมาธิจะได้ติดนิสัยคิดพิจารณา ทำให้เกิดปัญญาละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ

สาเหตุที่ครูบาอาจารย์กล่าวว่า เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเอง ต้องเป็นสมาธิของผู้ที่ฝึกใช้ปัญญามาก่อน จนเข้าใจอาการการทำงานของจิตและของขันธ์ห้าเป็นอย่างดี พอสงบเป็นสมาธิจะเห็นอาการเคลื่อนไหวทั้งหยาบและละเอียดที่เข้ามากระทบได้ชัดเจน กลายเป็นความรู้ที่ละเอียดเหนือกว่าปัญญาความรู้เดิมขึ้นไปเรื่อยๆ

คนที่ว่ายน้ำเป็น ยังไงๆย่อมว่ายน้ำเป็นไปชั่วชีวิตใช่ไหม การฝึกสมาธิเช่นกัน พอฝึกใช้ปัญญาอบรมสมาธิจนคล่อง รู้ว่าจะทำจิตให้ตั้งมั่นได้อย่างไร ตัวรู้จะรู้ของมันเอง พอรู้จักคุ้นเคยกับการทำงานของจิตแล้ว สมาธิจะเป็นฐานให้เกิดปัญญา

คนที่ว่ายน้ำเป็น หรือเข้าสมาธิเป็นแล้ว อย่านึกว่าวิธีฝึกสมาธิเหมือนกันไปทั้งหมด อย่าบอกคนอื่นว่าไม่ต้องฝึกว่ายน้ำ อย่าบอกให้เอาแต่ใช้ปัญญา ไม่ต้องฝึกสมาธิก็ได้ อย่าลืมว่ากว่าตัวเองจะข้ามมาใช้ปัญญาได้ ตัวเองเคยฝึกสมาธิมาก่อน

คนที่ว่ายน้ำเป็นแล้ว ควรฝึกว่ายน้ำให้เป็นหลายๆท่า จะนอนคว่ำ นอนหงายหรือตะแคงตัวว่ายน้ำ สามารถทำได้ทุกท่า ไม่ว่าน้ำไหลแรงเชี่ยวกรากอย่างไร ย่อมสามารถว่ายน้ำเอาตัวรอดได้เสมอ

Go to top