หากถามว่าเลข 12 คูณ 12 ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าใด คุณจะตอบได้ทันทีใช่ไหมว่า 144 แต่พอถามว่าเลข 17 คูณ 17 ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าใด จะต้องเสียเวลาคิดมากขึ้น

การนึกถึงคำตอบ 144 นั้นทำได้เร็วกว่าการคิดหาคำตอบ 17x17
นึกกับคิดต่างกันเช่นนี้

อย่างไรก็ตาม กว่าจะสามารถนึกถึงคำตอบได้ทันที ต้องเคยคิดหาคำตอบเรื่องนั้นๆมาก่อนและต้องหมั่นท่องจำหรือคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนชำนาญ จนนึกได้ทันทีโดยไม่ต้องคิด

นึก ทำได้ง่าย ทำได้สบาย ใช้เวลาน้อยกว่าคิด
คิด ทำได้ยาก เหนื่อยกว่า และใช้เวลานานกว่านึก

จะรู้ได้อย่างไรว่านั่นคิดนี่นึก ต้องอาศัยสติตามรู้ให้ทัน
จะมีสติตามรู้ได้ทัน ต้องฝึกบริกรรมพุทโธๆๆให้เร็วๆ
รู้ว่าพุทโธเกิดขึ้น พอนึกจบ พุทโธก็หายไป
พอพุทโธหายไป ก็รู้ว่าหายไปแล้ว รู้แล้วก็นึกพุทโธให้เกิดขึ้นมาใหม่อีก

พอฝึกจนชิน จะเข้าใจวิธีการทำงานของจิตได้เอง นี่แหละคือการเริ่มต้นรู้จิต
พอเข้าใจวิธีทำงานของจิต จะหยิบยกอะไรขึ้นมาพิจารณาแทนพุทโธ จะสามารถตามรู้ได้ตลอด

รู้ได้ตลอด รู้ได้ละเอียด แม้กระทั่งเหตุและผลของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ว่าเป็นอย่างไร

ไม่ใช่แค่รู้ว่าเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
รู้หยาบๆแบบนี้ใครๆรู้ได้ คิดได้ นึกได้กันทั้งนั้น

Go to top