Print

ไม่ว่าคุณจะเรียกวิธีการฝึกที่ตัวเองใช้อยู่ว่าวิปัสสนา สมถะ หรือ สมาธิ อยู่ก็ตาม ทุกวิธีสามารถนำพาความสงบมาให้ได้เช่นกัน โดยเฉพาะคนที่เคยมีปัญหารุมล้อม เครียดจัด เคยทุกข์หนักมาก่อน พอหันหน้าเข้าหาธรรมะ จะพบกับความสงบที่ตัวเองไม่เคยพบ ... เนี่ย ธรรมะ ทำให้ฉันสงบอย่างเหลือเกินนะ

ความสงบเริ่มด้วยการให้ พอให้ความสุขความสงบกับผู้อื่น จะรู้สึกดีใจ ภูมิใจ และสงบใจ

ความสงบเกิดขึ้นจากการยับยั้งตัวเองไม่ให้ก่อปัญหาสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่น นี่คือความสงบที่ได้จากศีล ถ้าขาดศีล แต่ชอบให้ อาจเผลอให้สิ่งที่ผู้รับไม่ต้องการ พอทำให้คนอื่นเกิดความทุกข์ ตัวเองก็ไม่สงบ

เมื่อทำให้คนอื่นมีความสุข และมีศีลเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขเช่นเดียวกันแล้ว พอเห็นคนอื่นเขามีความสุข ก็พลอยสุขใจไปกับเขาด้วย แต่ถ้าเขามีความทุกข์แล้วช่วยอะไรเขาไม่ได้ ต้องทำใจ ปล่อยให้เขาเป็นไปตามทางของเขา นี่แหละคือพรหมวิหาร เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

ความสงบจากทานและศีล ยังเทียบเท่าไม่ได้เลยกับความสงบที่ได้จากการปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติธรรมยังสร้างบุญกุศลที่เหนือกว่าทานและศีล เพราะการปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างความสุขสงบที่แท้จริงให้กับตัวเอง ทานกับศีลส่งผลเป็นบุญให้กับตัวเอง แต่ยังน้อยกว่าการให้ตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรม


ไม่ว่าจะเรียกวิธีปฏิบัติธรรมที่ใช้อยู่ว่าสมถะ วิปัสสนา หรือสมาธิก็ตาม ขอให้พึงระลึกว่า กว่าจิตจะสงบได้จริงนั้นยากมาก ถ้าฝึกได้ไม่นานแล้วบอกว่าสงบได้จริงแล้ว นี่แสดงว่าหลอกตัวเอง สงบที่ได้มาแบบง่ายๆเทียบได้กับคำว่า ไม่เป็นไร ที่คนไทยชอบพูดติดปาก พอมีสติสามารถตามรู้อารมณ์ความนึกคิดได้แล้วปล่อยวาง ไม่เป็นไรแล้วนะ ปล่อยมันไปแล้วนะ มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ถ้าใครคิดว่าเข้าใจกฎไตรลักษณ์ได้ง่ายๆ จนปล่อยวางได้แล้ว ไม่เป็นไรได้แล้ว เกิดความสุขความสงบ อย่างนี้คงทำให้ทุกคนสงบใจได้ทั่วบ้านทั่วเมือง ไม่จำเป็นต้องปลีกวิเวก เข้าวัด ฟังธรรม หรือฝึกปฏิบัติธรรมกันหรอก

ครูบาอาจารย์กล่าวว่า ในแง่ปฏิบัติ สมาธิกับความสงบนั้นต่างกัน ความสงบเทียบได้กับสภาวะที่จิตรวมเข้ามา พอจิตรวมเข้ามาแล้วถอน รวมเข้ามาแล้วถอนหลายๆครั้ง พอผู้ฝึกสามารถทำได้แบบนี้จนชำนาญ จิตจะมีความแน่นหนามั่นคงเป็นสมาธิ

ในการฝึกสมาธิซึ่งใช้วิธีบริกรรมพุทโธๆๆต่อเนื่องกันไปตลอดในใจ ยังไม่ได้ทำให้สงบได้จริงหรอกนะ ถ้าเปรียบเทียบใจกับผิวน้ำที่กระเพื่อมเพราะมีคลื่นแรงและพัดไปทุกทิศทาง การบริกรรมพุทโธช่วยทำให้คลื่นบนผิวน้ำเบาลงไป ลดความว้าวุ่นที่เคยต้องรับรู้ผ่านทุกทวาร พอทำให้เหลือแต่เฉพาะพุทโธ คลื่นจะพัดไปในทางเดียว เหลือแค่คลื่นเดียว ใจจึงสงบลงไปจากเดิมได้มาก

ความสงบที่ได้จากสมาธิจะช่วยทำให้มองผ่านผิวน้ำได้ชัดขึ้น แล้วจะพบว่าใต้ผิวน้ำยังมีกุ้งหอยปูปลาที่ว่ายอยู่และทำให้เกิดคลื่นบนผิวน้ำได้เช่นกัน แม้จะเป็นคลื่นแผ่วเบา แต่ยังถือว่าเป็นคลื่น จะสังเกตพบความไม่สงบอื่นๆอยู่อีก ไม่จำเป็นต้องรอให้ปลาตกใจกระโดดโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ ผู้ฝึกก็ยังสามารถเห็นคลื่นลูกน้อยๆได้ชัดเจน