หลายๆครั้งที่ฝึกสมาธิบริกรรมพุทโธต่อเนื่องกันไปแล้วรู้สึกตัวว่าขี้เกียจนึกถึงคำว่าพุทโธ มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับคนที่ทำงานมาหนักจนหมดเรี่ยวแรง พอจะออกแรงยกของ อยากจะหลบมานั่งพักผ่อนนอนหลับเสียอย่างนั้น เพียงแต่ตอนที่นั่งสมาธิไม่ได้อยากหลับ แต่รู้สึกว่านึกคำบริกรรมพุทโธได้ฝืดมากๆ จังหวะของพุทโธ พุทโธ พุทโธ ไม่แน่ไม่นอน ช้าบ้าง เร็วบ้าง ตะกุกตะกักบ้าง แต่แว้บนั้นเองทำให้เข้าใจว่า การฝึกสมาธินี่แหละช่วยทำให้สติเกิดได้เร็วขึ้นกว่าปกติ

ในทางวิทยาศาสตร์ เซลล์ประสาทในสมองมีการส่งกระแสไฟฟ้าหลายครั้งในเสี้ยววินาที ส่วนทางธรรมะอธิบายการรับรู้ว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ในขณะกำลังคิดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่ มิได้หมายความว่าจะคิดอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องกันไป แต่จะคิดแล้วหยุด หยุดแล้วคิด วนเวียนแบบนี้ต่อๆกันไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน จนเหมือนคิดต่อเนื่อง

การฝึกบริกรรมภาวนาพุทโธเร็วๆ เป็นการกระตุ้นให้รู้จักคิดเร็วๆ ยิ่งฝึกแล้วทำให้คำบริกรรมว่าพุทโธสั้นลงๆ แต่ยังรู้ได้ชัดเจนในใจได้เท่าใด ยิ่งทำให้เกิดสติเร็วขึ้นได้เท่านั้น

ในช่วงแรกที่เพิ่งเริ่มฝึก ถ้าปล่อยให้คิดคำบริกรรมภาวนาไปตามจังหวะสบายๆที่คุ้นเคย จะบริกรรมติดต่อกันไปได้ไม่นานนักก็จะเผลอหลุดไปนึกคิดเรื่องอื่น ต้องกำหนดจิตให้แรงขึ้นและเร่งจังหวะของคำบริกรรมให้เร็วกว่าปกติที่ตนรู้สึกว่าสบายไว้บ้าง จะช่วยให้บริกรรมพุทโธได้ติดต่อกัน

กว่าจะพุทโธเร็วๆได้ต่อเนื่องกันไปไม่ใช่ได้มาง่ายๆ ต้องหมั่นฝึก หมั่นสังเกต และใส่ใจกับคำบริกรรมพุทโธอย่างเดียว ไม่ว่าจะหายใจเข้าหายใจออกหรือกำลังหายใจ ฉันขอมุ่งแต่พุทโธอย่างเดียว แรกๆทำได้เป็นพักๆ ในที่สุดจะรู้อยู่กับพุทโธอย่างเดียว รู้สึกเหมือนไม่มีร่างกายตัวตน เหมือนไม่ได้หายใจ

Go to top