สมาธิเป็นการฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อานาปานสติเป็นจุดเริ่มทำให้รู้จักอาศัยลมหายใจที่เคลื่อนไหวเข้าออกอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่ให้จิตรู้เป็นสิ่งที่ให้ระลึก จากนั้นพอสามารถตามรู้ลมหายใจได้คล่อง จะรู้จักวิธีตามรู้อาการอื่นๆที่ละเอียดกว่าลมหายใจ

ผู้ฝึกกรรมฐานต้องเข้าใจไว้ก่อนว่า สิ่งที่ใช้ตามรู้นั้นไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่เฉพาะลมหายใจ อะไรก็ได้ที่แสดงตัวเด่นชัดขึ้นมาล้วนเป็นสิ่งที่ใช้ตามรู้ได้ทั้งสิ้น เพียงแต่ลมหายใจเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวมาชั่วชีวิต และมีสภาพที่รู้สึกได้ชัดเจน ง่ายต่อการสังเกต และมีจังหวะหายใจเข้าออกที่แน่นอนสม่ำเสมอ จึงทำให้จิตสงบตัวตามลมหายใจได้ง่าย และสามารถรักษาสภาพความสงบได้นานกว่าการตามรู้สิ่งอื่นซึ่งควบคุมได้ยาก

ผู้เพิ่งเริ่มฝึก พอหัดตามรู้ลมหายใจเข้าออกไปสักพัก จะรู้สึกตึง รู้สึกเครียด เป็นอาการปกติของคนที่ไม่เคยฝึกจิตมาก่อน นี่เป็นเพราะตั้งใจยึดติดกับลมหายใจเกินไป พอไม่สามารถทำได้จะรู้สึกผิดหวัง

แทนที่จะจับลมหายใจเข้าออกแต่เพียงอย่างเดียว ผู้ฝึกต้องเปิดใจให้กว้างไว้ก่อนว่า จะตามรู้อะไรที่ปรากฏขึ้นมาได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ดังผ่านหู ไม่ว่าจะเป็นน้ำลายที่อยากจะกลืน ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกคัน ปวดเมื่อย ที่ทำให้อยากจะขยับตัว หรือความคิดนึกถึงเรื่องราวอะไรที่ผุดแทรกขึ้นมาในใจ ให้ตามรู้สิ่งใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นมา จากนั้นพยายามกำหนดจิตกลับมาตามรู้ลมหายใจต่อไปอีก

พอจิตเริ่มสงบ จะพบอาการไหวตัวที่ละเอียดกว่าลมหายใจอีกมากมายภายในร่างกาย เช่น อาการเต้นของหัวใจ สภาพการสูบฉีดเลือดผ่านไปตามลำตัว ความรู้สึกอบอุ่นร้อนเย็นของร่างกายในส่วนต่างๆ หรือความหอมหวานของอากาศที่หายใจ แต่ไม่เคยรู้สึกถึงคุณภาพของมันมาก่อน

Go to top