วิปัสสนาเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญญา ต่อเมื่อคิดพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว จึงขึ้นชื่อว่าผ่านวิปัสสนาอย่างสมบูรณ์ จากนั้นเมื่อใดต้องเผชิญหน้ากับกิเลสอีก ย่อมรู้เท่าทัน สามารถปล่อยวางทำใจเป็นกลางได้ทันที ไม่ใช่ว่าต้องย้อนกลับมาคิดพิจารณาซ้ำใหม่

การใช้ปัญญาเป็นเรื่องง่ายที่จะทำหรืออวดอ้างกันว่าตนฝึกวิปัสสนา แต่กว่าจะทำให้เสร็จสมบูรณ์ยังอีกยาวไกลนัก ส่วนสมาธิเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ต้องใช้เวลาฝึกจิตอีกนานกว่าจิตจะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ แต่พอทำสมาธิได้คล่องแล้ว สมาธิก็จบเพียงแค่นั้น

Go to top