ยุคนี้มีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนกว่ายุคก่อนเป็นอย่างมาก ความลี้ลับของธรรมชาติหลายอย่างกลายเป็นเรื่องธรรมดา ถือเป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนรู้กันดี คนยุคนี้จึงควรสำเร็จมรรคผลนิพพานง่ายกว่าคนยุคก่อน แต่ทำไมจึงไม่เป็นเช่นนั้น

อย่างทีวีออกข่าวคนเกิด คนเจ็บ คนแก่ คนตาย กันทุกวัน เห็นกันและเข้าใจกันชัดเจนว่ามันมีอาการเป็นอย่างไร เห็นจนเป็นเรื่องธรรมดา

คำว่าอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็มีคำอธิบายให้เข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหม แต่เมื่อเข้าใจกันดีแล้วทำไมยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปด้วย

ความเข้าใจที่ว่าธรรมดานั้น ไม่ใช่ธรรมดาอย่างที่คิดนึกเข้าใจกันหรอก จำได้หรือไม่ว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่งทรงตรัสรู้ พระองค์ทรงรำพึงว่าธรรมที่ทรงตรัสรู้นั้นลึกซึ้งยิ่งนัก ถึงกับท้อพระทัยว่า จะมีใครบ้างเข้าใจธรรมได้อย่างพระองค์

ดังนั้นวิธีปฏิบัติแบบลัดสั้นที่คุยว่าเป็นทางสายตรง หรือธรรมะใดที่คิดว่าเข้าใจได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ผู้ฝึกไม่ควรรีบยินดีปรีดาว่าสำเร็จแล้ว หากควรเฉลียวใจสงสัยไว้เสมอว่ายังมีธรรมะที่ลึกซึ้งกว่าอยู่อีก ไม่ควรหลงกลของกิเลสที่คอยแอบหลอกลวงให้ตายใจ

"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา" ประโยคของพระอัญญาโกณฑัญญะนี้ทำให้เข้าใจว่าการเกิดดับเป็นธรรมดา ธรรมชาติย่อมมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่ง แล้วมีการดับไปเป็นธรรมดา ทำให้หลายคนเข้าใจผิดไปว่าธรรมะคือธรรมชาติ ซึ่งที่ถูกต้องนั้นธรรมะเหนือกว่าธรรมชาติที่เข้าใจกัน เพราะธรรมะช่วยให้พ้นจากการเกิดดับ ช่วยให้พ้นจากความเป็นธรรมดาของธรรมชาติ

ดังนั้นหากต้องการธรรม ต้องทำให้เหนือกว่าธรรมดาของธรรมชาติที่เข้าใจ

Go to top