ลองนำวันที่และเวลาต่อไปนี้ไปใช้คำนวณ

วันที่เกิดคราส ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ต้องทับกันสนิท และราหูต้องทับหรือเล็งกับดวงอาทิตย์ในมุมใกล้เคียง

Eclipse

128 vs 14

ดาววงใน แสดงวันที่ดาวพุธเดินมาผ่านหน้าดวงอาทิตย์

ดาววงนอก แสดงสุริยคราส หว้ากอ ดวงอาทิตย์ จันทร์ ราหู ทับกันสนิท

At the moment of greatest eclipse the Sun and Moon are nearly in opposition or conjunction. If the angle between the line of nodes and the Sun or Moon is greater than 12◦ 15 a total lunar eclipse is not possible, while if it is less than 9◦ 30 a lunar eclipse must occur. If the angle is more than 18◦ 31 a solar eclipse cannot happen, while if it is less than 15◦ 31 a solar eclipse must occur.

Go to top