สวัสดีครับ ขอแจ้งลิงก์ใหม่ของเว็บ www.XLSiam.com

ลิงก์ใหม่ https://excelexpert.synology.me/xlsiam/

ทั้งนี้ลิงก์เดิมยังคงใช้งานได้ โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปถ้าใช้ Chrome แล้วหากใช้ลิงก์เดิมไม่ได้ ขอให้ใช้ลิงก์ใหม่ตามที่แจ้งนี้แทน

Go to top