Login to your account

Username *
Password *

ONLINE :: PRIVATE :: PUBLIC :: 

PyramidEETStepBorderOK

 

เนื้อหาจัดเตรียมไว้ให้เหมาะสมกับ career path หน้าที่และความรับผิดชอบในงาน มุ่งใช้ Excel เป็นอาวุธช่วยให้ก้าวหน้าในการทำงาน ขอแนะนำลำดับการเรียนออนไลน์โดยสมัครเข้าเรียนหลักสูตรตามลำดับนี้ครับ

   1. SFKMVPLogoเรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy
   2. บนเส้นทางลัด Pivot Table สู่การสร้าง Dashboards 
   3. หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า 
   4. Excel Dynamic and Automatic Solutions

หลักสูตรเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ตามสิ่งที่ต้องรีบนำมาใช้ในงาน หากเรียนข้ามขั้นแล้วไม่เข้าใจขอแนะนำให้เรียนตามลำดับ

เนื้อหาที่เตรียมไว้นี้เหมาะกว่าการเรียนหลักสูตรที่แบ่งตามขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง ประเภทต้มยำ จับโน่นใส่นี่ ยัดเยียดอะไรก็ไม่รู้ เนื้อหาเยอะแยะไปหมด รู้ไปแต่ไม่ได้ใช้ ไม่นานก็ลืม เสียเงินและเวลาเรียนโดยใช่เหตุ

ผมสร้างเนื้อหาไว้ให้เหมาะกับกลุ่มของผู้ทำงาน

  • ผู้ที่กำลังจะหางาน เรียนต่อโท เปลี่ยนงาน เริ่มต้นทำงาน ลูกน้องที่หัวหน้าอยากจะสอนว่าควรใช้ Excel อย่างไรให้ทำงานได้ถูกใจ ควรเรียนหลักสูตร Fast and Easy หรือชื่อเต็มว่า เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy

   ระดับหัวหน้า ผู้บริหาร ควรชมหลักสูตร Fast and Easy จะดีมากครับ แม้ไม่ได้จับ Excel แล้วแต่ควรเข้าใจวิธีใช้ Excel จะได้สั่งงานได้ถูกต้อง

  • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูล ต้องรวบรวมข้อมูลทำรายงานแสดงยอดรวมตามรายกลุ่มขั้นต้น เช่น งานขาย งานผลิต บัญชี บุคคล ควรเรียนหลักสูตรหันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า และหลักสูตรบนเส้นทางลัด Pivot Table สู่การสร้าง Dashboards

  • ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร เตรียมพร้อมที่จะเป็นหัวหน้า นำเสนอรายงานเพื่อใช้ตัดสินใจ งานวิจัยและวางแผน ควรเรียนหลักสูตร Excel Dynamic and Automatic Solutions หรือ Excel Dynamic Reports หลักสูตร Excel Dynamic Charts และ หลักสูตร ดูก็ดี ใช้งานก็ง่ายด้วย Excel User Interface

 

 

Mini Calendar

March   2021
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Upcoming events - Default Layout

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile