Public Class

การอบรมแบบ Public เปิดรับอบรมให้กับทุกคนที่สนใจ มาคนเดียวก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ โดยสมัครเข้าเรียนหลักสูตรตามวันที่ซึ่งประกาศไว้ ซึ่งโดยทั่วไปจะจัดอบรมในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุด

1 วัน (ุ6 ชม.)

Image หลักสูตร วันที่อบรม วันสิ้นสุด ค่าอบรมคนละ จำนวนคนที่รับได้อีก Register
System Test System Test 31-10-2021 09:00 31-10-2021 16:00 4,250 บาท 2

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile