Excel Expert Formulas and Functions

ฉลาดใช้สารพัดสูตร Excel สร้างงานอย่างมืออาชีพ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 1. ได้เรียนรู้แบบเจาะลึกในสูตรที่จำเป็นในการใช้ทำงาน เช่น IF, And, OR, Choose, Count, Max, Min, Small, Mod, Round, Trung, Ceiling, Floor, Series, VLookup, XLookup, Match, Index, SumIF, SumIFS, CountIF, SumProduct, SubTotal, Array, Dynamic Array, Offset และสูตรอื่นๆ
 2. สามารถนำสูตรมาซ้อนกัน ต่อกัน ใช้งานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาที่ปกติแล้วสูตรเดียวทำให้ไม่ได้
 3. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณ วิธีแกะสูตร ป้องกันสูตร
 4. สามารถสร้างสูตรง่ายๆที่ช่วยแก้ปัญหาซับซ้อน และจัดระบบความควบคุมการคำนวณให้เหมาะสม
 5. สามารถสร้างปุ่มที่สามารถทำงานได้แทนสูตร
 6. สามารถใช้ Add-in เพื่อเพิ่มความสามารถของ Excel ให้ทำงานได้เหนือกว่าปกติ
 7. ได้เรียนรู้แนวทางการสร้างงาน สามารถสร้างตารางคำนวณเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวางแผนและตัดสินใจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ทุกคนที่ใช้ Excel ขอเพียงเคยใช้เมาส์ แป้นพิมพ์และสร้างสูตรมาก่อนบ้าง
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อาจารย์ หรือวิทยากร ที่อยากนำความรู้ Excel ไปเผยแพร่ต่อได้อย่างมั่นใจว่าถูกต้อง
 • ผู้ที่รับหน้าที่สร้างแฟ้มงานให้คนอื่นใช้ หรือทำหน้าที่เป็น IT Support ช่วยแก้ปัญหาการใช้ Excel
 • ผู้ที่อยากรู้ลึก รู้จริง และอยากก้าวหน้ารวดเร็วกว่าคนอื่น

เนื้อหา

กว่าจะใช้ Excel สร้างแฟ้มขึ้นมาเพื่อนำไปใช้งานได้ตรงกับความต้องการ แม้ Excel มีสูตรสำเร็จรูป (Functions) เตรียมไว้เยอะแยะ 400 กว่าสูตร แต่มิใช่ว่าจะนำมาใช้คำนวณหาคำตอบได้ทันที ผู้สร้างงานควรเรียนรู้วิธีวิเคราะห์โจทย์แล้วหาทางนำสูตรเหล่านั้นมาดัดแปลงหรือนำมาซ้อนต่อกัน กลายเป็นสูตรที่ใช้เพื่อแก้ปัญหา (Formulas)

นอกจากการเลือกสูตรให้ตรงกับงานแล้ว หลักสูตรนี้จะไปไกลยิ่งกว่าการใช้สูตรให้เป็นอย่างเดียว คุณจะได้เรียนวิธีออกแบบตารางคำนวณ ซึ่งช่วยทำให้สร้างสูตรได้สั้นลง สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญที่สุด ต้องใช้งานได้ง่าย และนำไปใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขบ่อยๆอีกเลย

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยความลับของคนที่ได้รับการยกย่องว่าเก่ง Excel ขั้นเทพขั้นเซียน ว่าที่แท้คุณเองก็ทำได้เหมือนกัน

หัวข้อบทเรียน

 1. วิธีค้นหาสูตร วิธีเลือกใช้ และวิธีวิเคราะห์โครงสร้างสูตร
 2. วิธีแกะสูตร วิเคราะห์หาจุดอ่อนและข้อจำกัดของสูตร
 3. วิธีซ้อนสูตร วิธีเอาชนะข้อจำกัดของสูตร วิธีป้องกันสูตร
 4. วิธีแยกสูตรเป็นส่วนๆเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 5. วิธีประยุกต์ใช้สูตรลัดสำหรับการคำนวณพื้นฐานตั้งแต่การนับและการหายอดรวม
 6. วิธีประยุกต์ใช้สูตรลัดเพื่อจัดการข้อมูล
 7. วิธีประยุกต์ใช้สูตรลัดสำหรับงานวางแผนและตัดสินใจ
 8. วิธีประยุกต์ใช้สูตรเพื่อใช้ร่วมกับคำสั่ง Conditional Formatting และ Data Validation
 9. วิธีสร้างสูตร Array ซึ่งเป็นสุดยอดสูตรของ Excel
 10. วิธีประยุกต์ใช้สูตร Array เพื่อลัดขั้นตอนการคำนวณและแก้ปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
 11. วิธีใช้สูตรที่สร้างขึ้นด้วยปุ่ม Form Controls หรือ VBA
 12. วิธีใช้สูตรร่วมกับกราฟและรูปภาพเพื่อช่วยให้สามารถแสดงข้อมูลเพื่อตัดสินใจได้ยืดหยุ่นมากขึ้น

ก่อนเริ่มต้องเตรียมตัว

หลากหลายวิธีนับ

ขอบเขต ข้อจำกัด ความแม่นยำในการคำนวณ

หลากหลายวิธีบวกเลข

วิธีสร้างสูตรเดียวให้ใช้ได้ทั้งตาราง (Smart Formula)

Database Functions

Planning and Decision Making

Array Functions

Special Formulas and Functions

FREE Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top