01 วิธีกรอกวันที่และเวลา

โปรแกรมนี้จะนำวันที่และเวลาไปคำนวณหาตำแหน่งดาวไว้ 2 ตำแหน่ง เรียกว่า ตำแหน่งที่ 1 และตำแหน่งที่ 2 จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกว่าจะนำตำแหน่งใดไปใช้เป็นภาพดาววงในหรือดาววงนอก ซึ่งโดยทั่วไปดาววงในจะใช้ตำแหน่งที่ 1 ซึ่งเป็นวันที่และเวลาตกฟาก ส่วนดาววงนอกจะใช้ตำแหน่งที่ 2 เป็นตำแหน่งดาวจรในอดีตหรืออนาคตมาเปรียบเทียบกัน

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top