Applying Excel in Product Summary and Invoice

ประยุกต์ใช้ Excel ในงานหายอดคงเหลือและสร้าง Invoice

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 1. ได้เรียนรู้เคล็ดลับในการสร้างสูตร Array สามารถเข้าใจที่มา และดัดแปลงสูตรเพื่อในไปหาค่าที่ตามปกติสูตร SumIF SumIFS CountIF CountIFS หาค่าไม่ได้
 2. สามารถสร้างสูตร SumProduct เพื่อคำนวณหายอดคงเหลือ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าคงเหลือ ยอดเงินฝากหรืองินในมือคงเหลือ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือทุกเรื่องที่มีการรับเข้าจ่ายออก
 3. สามารถหายอดรวมตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาว่า ในช่วงระยะเวลานั้นมียอดรับจ่ายของสินค้า ลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้น หรือแยกตามสาขาได้ง่ายและยืดหยุ่นกว่าการใช้ Pivot Table
 4. ได้ทราบถึงวิธีการออกแบบตราง วิธีสร้างงานตั้งแต่ต้นจนจบว่ามีกระบวนการแต่ละขั้นตอนอย่างไรบ้าง
 5. สามารถเน้นสาระสำคัญในตารางรายงานให้เห็นเด่นชัดเป็นพิเศษโดยการใช้ Custom Format และ Conditional Format
 6. สามารถนำ Data Table มาช่วยในการนำเสนอผลงานได้อย่างยืดหยุ่น สามารถใช้ตารางเดียว ชีทเดียวหาคำตอบเรื่องใดก็ได้โดยไม่ต้องมีหลายชีทหลายแฟ้ม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ทุกคนที่เคยใช้ Excel มาบ้าง ขอเพียงคุ้นเคยกับการใช้เมาส์ แป้นพิมพ์
 • ทำงานด้านบัญชี การเงิน การขาย การผลิต ทุกด้านที่ต้องเกี่ยวข้องกับการหายอคคงเหลือเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการวางแผนอนาคต

เนื้อหา

“ยอดคงเหลือ” ถือเป็นหัวใจของการทำงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นยอดคงเหลือของสินค้า ยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือทางบัญชีเดบิตเครดิต ยอดคงเหลือของการซื้อขาย การผ่อนชำระ ล้วนต้องอาศัยการคำนวณหายอดคงเหลือเพื่อนำมาใช้วางแผนและตัดสินใจกันทั้งนั้น

หลักสูตรประยุกต์ใช้ Excel ในงานหายอดคงเหลือและสร้าง Invoice นี้ คุณจะได้เรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างตารางคำนวณยอดคงเหลือทีละขั้น ตั้งแต่หลักการออกแบบตารางเก็บข้อมูล การใช้สูตรและเมนูคำสั่งในการหายอดคงเหลือ ต่อจากนั้นจะเรียนรู้วิธีการนำข้อมูลไปสร้าง Invoice เพื่อแจ้งลูกค้าต่อไป

การหายอดสะสมด้วยสูตรในหลักสูตรนี้ จะสามารถหายอดสะสมได้ในช่วงระยะเวลาที่ต้องการและของสินค้าชื่อที่ต้องการหรือตามเงื่อนไขอื่นได้ทันที เมื่ออยากแสดงยอดรวมจำนวนสินค้า ยอดนับจำนวนรายการ หรือยอดสะสม เพียงคลิกปุ่มก็จะได้ยอดที่ต้องการ (ต่างจากการใช้ Pivot Table ซึ่งผู้ใช้ Excel ต้องปรับแก้ประเภทสูตรและเลือก Filter ใหม่เอง)

ตัวอย่างที่ใช้อบรมใช้การรับจ่ายสินค้าเป็นต้นแบบ เมื่อเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้กับงานสินค้าเป็นแล้ว ย่อมสามารถนำไปดัดแปลงใช้กับงานบัญชี หรือการรับจ่ายเงินได้เช่นกัน

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

 • เคยสร้างสูตร รู้จักการใช้ $ และใช้คำสั่งบนเมนู คุ้นเคยกับการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์
 • ควรผ่านการเรียนหลักสูตรเรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy มาก่อนจะดีมาก
 • วิดีโอในหลักสูตรนี้จะสอนแบบการสร้างงานจริง ดังนั้นหากผู้เรียนไม่เข้าใจที่ไปที่มาของสูตรหรือเมนูที่ใช้สร้างงาน ควรเรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรอื่น

จำนวนวิดีโอ 19 ตอน ความยาว 5 ชั่วโมง 31 นาที

รายชื่อบทเรียน

FREE Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top