02 วิธีเลือกหลักการหาลัคนา

ในการคำนวณตำแหน่งลัคนา ต้องเลือกสถานที่เกิดและเลือกวิธีการคำนวณลัคนาว่าจะใช้ตามแบบไทยเดิมหรือแบบใหม่ และต้องเลือกวิธีตัดมุมอายนางศเพื่อทำให้ตำแหน่งดาวที่คำนวณได้เปลี่ยนจากระบบตะวันตกให้เป็นระบบตะวันออก

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top