02 ขออวด 5 วิธีนำเสนอผลงานให้น่าตื่นตาตื่นใจ

🤩 5 วิธีทำให้การนำเสนอผลงาน แสดง Dashboards ได้อย่างตื่นตาตื่นใจ

ขออวดแฟ้มตัวอย่างใหม่ในหลักสูตร Excel Dynamic and Automatic Solutions ซึ่งใช้ VBA ช่วยในการแสดงภาพบนจอ

ลูกศิษย์ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้ที่บ้านผมและที่สมัครเรียนออนไล์หลักสูตร Excel Dynamic Reports จะได้ชมคลิปใหม่พร้อมกับ download ตัวอย่างเหล่านี้ไปฝึกใช้กัน

รหัส VBA ที่ใช้ไม่ได้ยากอะไร ผมอวดให้เห็นในคลิปไว้เรียบร้อย

เชิญสมาชิกออนไลน์ ชมในบทเรียนสุดท้ายของ Excel Dynamic Reports บทเรียนชุดสุดท้าย

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top