01 วิธีเปลี่ยนวันที่ภาษาไทยใน Pivot Table

  1. คลิกขวาที่วันที่ภาษาไทยแล้วสั่ง Ungroup ตามภาพในกรอบสีแดง จะพบว่าวันที่เปลี่ยนกลับมาแสดงตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในตารางข้อมูลต้นฉบับ
  2. เลือกพื้นที่วันที่แล้วคลิกขวากำหนด Custom Format วันที่ใหม่ตามต้องการ เช่น [$-en-US]d-mmm-yy เพื่อควบคุมให้แสดงชื่อเดือนให้แสดงเป็นภาษาอังกฤษไปตลอดไม่ว่าจะนำแฟ้มนี้ไปเปิดที่ประเทศไหน

🖐 การแสดงวันที่เป็นภาษาไทยนี้เป็นปัญหาที่หลายคนแนะนำให้ไปเปลี่ยน Regional Setting ให้เป็น UK หรือ USA ซึ่งผมไม่แนะนำให้ไปแตะ Regional Setting ที่ส่วนใหญ่พวกเราใช้เป็น Thailand กันทั้งนั้นครับ

อย่างไรก็ตามหากสั่ง Group ใหม่เป็นรายเดือน ก็จะแสดงหัวเรื่องของกลุ่มเป็นภาษาไทย ซึ่งแก้ไม่ได้อยู่ดีครับ เพราะตัว Label เปลี่ยนไปเป็น Text ซึ่งใช้ Format Number ไม่ได้เลย

👉 ต้องแก้โดยเพิ่ม column ในฐานข้อมูลให้แสดงเดือนหรือปีกำกับแต่ละรายการ เพื่อทำให้ Pivot Table นำไปแสดงต่อเวลาจัดกลุ่มรายการ เช่น ใช้สูตร =Text(วันที่เดิม,”[$-en-US]m. mmm-yy”) เพื่อจัดกลุ่มตามเดือนปีภาษาอังกฤษ

ดูคำอธิบายเรื่องนี้ได้จาก
https://www.excelcampus.com/pivot-tables/grouped-date-field-formatting/

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1OR4yO8RSVRM852dqTYQ-7pHerDWUErL-/view?usp=sharing

🖐 อย่าไปแก้ Regional Setting ซึ่งจะกระทบกับระบบวันที่ของ App ในตัว Windows ทั้งหมด

FREE Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top