01 วิธีใช้เมาส์สร้างเลข 1 2 3 4 ไปสู่การพยากรณ์ยอดขาย ไม่ต้องใช้สูตร

ชม 3 วิธีใช้เมาส์สร้างเลขลำดับกำกับรายการ ให้มีวันที่ต้นเดือนหรือสิ้นเดือนกำกับไว้ด้วย พอทำได้แล้วมาวางแผนการขายโดยใช้แค่เมาส์กันครับ

เดือนแรกขายได้ 123
เดือนที่สองขายได้ 245
เดือนที่สามขายได้ 231
ให้พยากรณ์ว่าเดือนถัดไปจนถึงสิ้นปี ควรขายได้เท่าไหร่

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top