01 กราฟยอดนิยม

แม้ใน Excel รุ่นใหม่มีกราฟให้เลือกใช้หลายประเภท แต่กราฟที่จำเป็นต้องใช้เป็นประจำมีเพียง 3 แบบเท่านั้น คือ

  1. กราฟเส้น เหมาะกับการแสดงให้เห็นแนวโน้มว่าเพิ่มหรือลด และเหมาะกับการเปรียบเทียบตัวเลขที่มีค่าใกล้เคียงกัน
  2. กราฟแท่ง เหมาะกับการเปรียบเทียบค่าที่แตกต่างกันชัดเจน
  3. กราฟรูปวงกลม เหมาะกับการเปรียบเทียบค่าในเรื่องเดียวกันว่าแบ่งเป็นแต่ละส่วนมากน้อยกว่ากัน

หากเลือกใช้กราฟประเภทอื่น ต้องระวังไว้เสมอว่าผู้ที่ใช้กราฟเข้าใจความหมายของกราฟนั้นหรือไม่ และต้องมั่นใจว่าเป็นกราฟที่ทำงานใน Excel ทุกรุ่นที่ใช้งานอยู่ด้วย

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top