27 วิธีสร้าง Spin Button ควบคุมเส้นกราฟ

แทนที่จะใช้ Spin Button อาจใช้ Data Validation แบบ List แทนก็ได้ โดย Spin Button จะสามารถนำไปใช้ร่วมกับ Macro VBA ได้ด้วยทันที ส่วน Data Validation ต้องเขียนรหัสเพิ่มขึ้นยากกว่ามากจึงจะนำค่าไปใช้กับ Macro VBA 

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top