16 วิธีย้าย Chart

ให้จัดเป็นกลุ่มให้กับแต่ละส่วนบนกราฟที่สร้างรูปเพิ่มเองลงไป โดยกดปุ่ม Ctrl แล้วคลิกเลือกแต่ละรูป จากนั้นคลิกขวาแล้วสั่ง Group

ต้องระวังว่าการรวมกลุ่มอาจทำให้ลิงก์ที่ทำไว้ที่รูปบางรูป อาจไม่ทำงานก็ได้ ต้องทดลอง 

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top