18 วิธีลิงก์ภาพตารางสวยๆ ไปแสดงบนกราฟ

ในการสร้างสูตรลิงก์ตารางไปที่รูปภาพของตาราง ควรเลือกพื้นที่ให้มีขนาดเท่ากับรูปตาราง 

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top