37 กราฟแสดงรูปเรขาคณิต

ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อกำหนดค่ามุมองศาหลายๆค่าลงไปใน Formula Name แล้วนำไปใช้กับสูตร Series จะทำให้แสดงภาพกราฟเป็นรูปทางเรขาคณิตได้อัตโนมัติ 

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top