32 อวดกราฟโปรแกรมดูดวง ตอนที่ 2

เมื่อสร้างกราฟได้แล้ว สามารถปรับรูปแบบกราฟได้อัตโนมัติโดยคลิกเลือกรูปแบบสวยๆได้จากเมนู

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top