36 กราฟแสดงกระบอกเงินเดือน ตอนที่ 1

เคล็ดที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟนี้ เป็นการใช้กราฟแบบ Stacked column ให้เป็นแท่งที่ซ้อนกัน จากนั้นเปลี่ยนสีแท่งด้านล่างให้หายตัวไปก็จะเห็นแท่งด้านบนลอยอยู่เหนือแกนนอน จากนั้นเมื่อต้องการแสดงตัวเลขเพิ่มเติมที่แท่งไหนก็สร้างกราฟเส้นซ้อนบนกราฟแท่ง ปรับให้แสดงตัวเลขกำกับแต่ละจุดแล้วซ่อนเส้นกราฟให้หายไปเหลือแต่ตัวเลข 

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top