15 เมื่อไม่จำเป็นต้องแสดงแกน X

หลีกเลี่ยงการใช้ Custom Format ที่ต้องกำหนดค่าคงที่ลงไป เพราะอาจไม่ทำงานกับตัวเลขบนแกนกราฟที่เปลี่ยนค่าต่างไปจากเดิม เมื่อต้องการซ่อนตัวเลขซ้ายสุดหรือขวาสุดที่เลยแนวของเส้นกราฟให้ใช้วิธีวาดรูปสี่เหลี่ยมมาทับ แล้วปรับให้มีสีกลืนกับพื้นหลังและตัดขอบทิ้ง 

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top