05 กราฟแท่งแบบซ้อนกัน

กราฟแท่งที่ปรับให้ซ้อนกัน ต้องมั่นใจว่าแท่งที่อยู่ด้านหน้ามีค่าที่น้อยกว่าแท่งที่อยู่ข้างหลังเสมอ มิฉะนั้นแล้วหากแท่งกราฟด้านหน้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากันจะทับแท่งด้านหลังจนมองไม่ออก อาจแก้โดยทำให้กราฟแท่งด้านหน้ามีความกว้างน้อยกว่าหรือทำให้กลายเป็นแท่งที่มีสีใส มีกรอบแสดงตัวแท่งหนาหน่อย

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top