20 ใช้ F9 เพื่อเปลี่ยนสีสลับไปสลับมาได้เอง ตอนที่ 1

ใช้สูตร =Mod(Second(Now()),2)=0 เพื่อเปลี่ยนสีเมื่อวินาทีเป็นเลขคู่

ใช้สูตร =Mod(Second(Now()),2)=1 เพื่อเปลี่ยนสีเมื่อวินาทีเป็นเลขคี่

=Now() จะได้วันเดือนปี พร้อมกับเวลา

=Second(Now()) จะได้เลขวินาที

=Mod(เลขวินาที,2) จะได้เศษที่เหลือจากการหารเลขวินาทีด้วยเลข 2
ถ้าเลขวินาทีเป็นเลขคู่ จะหารลงตัวจะได้เศษ 0
ถ้าเลขวินาทีเป็นเลขคี่ จะหารไม่ลงตัวจะได้เศษ 1 

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top