30 กราฟ 3 มิติแบบแท้จริง

ขอนำเสนอตัวอย่างนี้เพื่อเปิดหูเปิดตาให้เห็นกราฟแบบ 3 มิติแบบของจริง ซึ่งสร้างยากทีเดียว เพราะต้องใช้สูตรคำนวณหาตำแหน่งแต่ละจุดบนเส้นซึ่งเมื่อต่อกันแล้วจะกลายเป็นภาพ 3 มิติ

สาเหตุที่ภาพสามารถหมุนไปได้เมื่อกดปุ่ม F9 เกิดจากการสร้างสูตรที่คำนวณแบบวงกลม (Circular calculation) และต้องอาศัยการกาช่อง Enable iterative ใน Excel Options > Formula ด้วย ทำให้เมื่อกดปุ่ม F9 จะสั่งให้ Excel คำนวณซ้ำกี่รอบก็ได้ ทำให้ผลคำนวณต่างไปจากเดิมและกราฟก็จะเปลี่ยนตำแหน่งตาม

การใช้แฟ้มนี้ ควรเปิดแฟ้มแยกจากแฟ้มอื่น และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วต้องไปตัดกาช่อง iterative ทิ้งด้วยหรือเมื่อปิด Excel แล้วเปิดใหม่ ระบบจะล้างตัวเองกลับสู่สภาพเดิมให้เอง

FREE Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top