02 ฐานข้อมูลสำหรับสร้างกราฟ

ควรนำข้อมูลที่กระจายกันมารวบรวมไว้เป็นตารางฐานข้อมูลที่เหมาะกับการสร้างกราฟได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกพื้นที่ตาราง ซึ่ง Excel จะมองว่าพื้นที่ตารางด้านที่ยาวกว่าจะถูกนำไปเป็นแกนนอนของรูปกราฟ และแนวถัดไปจะถูกนำไปใช้เป็นค่าของเส้นกราฟตามแกนตั้งของรูปกราฟ 

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top