24 เคล็ดการใช้รูปภาพแสดงแทนกราฟแท่ง

เมื่อคลิกครั้งแรกไปที่แท่งกราฟหรือเส้นกราฟ จะเป็นการเลือกทุกแท่งหรือทั้งเส้น แต่เมื่อคลิกซ้ำอีกทีในแท่งใดแท่งหนึ่งหรือบนตำแหน่ง marker หนึ่งบนเส้นกราฟ จะเป็นการเลือกแท่งกราฟนั้นแท่งเดียวหรือตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียว ซึ่งสามารถทำให้แตกต่างจากส่วนอื่นๆได้ด้วย

หากต้องการเปลี่ยนแท่งกราฟทุกแท่ง ให้คลิกครั้งเดียว จะเห็นทุกแท่งกลายเป็นกล่อง

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top