22 วิธีสร้าง Dynamic Chart Template ด้วยสูตร Offset

โครงสร้างสูตร

=Offset(เซลล์อ้างอิง, จำนวน row ถัดลงไป, จำนวน column ถัดไปทางขวา, ความสูงของตารางกี่ row, ความกว้างของตารางกี่ column)

ก่อนจะสร้างสูตรนี้ต้องเลือกพื้นที่ทั้งหมดไว้ก่อนให้มีขนาดพอดีกับความสูงกับความกว้างที่ต้องการ จากนั้นเมื่อสร้างสูตรลงไปแล้วให้กดปุ่ม Ctrl+Shift+Enter เพื่อสร้างสูตรลงไปทั้งตารางพร้อมกัน

ต้องระวังให้ใช้รายการด้านล่างที่ไม่เกินขอบรายการสุดท้าย เพื่อนำข้อมูลมาครบไม่ขาดไม่เกินกว่าจำนวนข้อมูลที่มีอยู่

FREE Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top