28 วิธีใช้ Macro Recorder ควบคุมเส้นกราฟ

หลักสูตร Macro VBA เพื่อนำเสนอผลงาน เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร Excel Dynamic Chart โดย Macro VBA จะช่วยทำให้กราฟปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้อัตโนมัติอีกหลายอย่าง เช่น ทำให้มีบางส่วนของตารางขนาดพอดีกับขนาดหน้าจอได้ทันที หรือปรับค่าต่ำสุดสูงสุดบนแกนของกราฟเพื่อเลือกแสดงเส้นกราฟในช่วงตัวเลขนั้นให้เห็นเด่นชัดขึ้น

ในแฟ้มตัวอย่างประกอบการเรียนมีตัวอย่างที่ใช้ Macro VBA ช่วยงานอยู่ด้วย พอเปิดแฟ้มขึ้นมาหากแฟ้มใดมีรหัส Macro VBA ใช้งานอยู่จะพบว่ามีแถบสีเหลืองคาดบนหน้าจอ เมื่อคลิก Enable จึงจะทำให้ Macro VBA ทำงาน หากอยากทราบว่าถ้าไม่มี Macro VBA แล้วจะเกิดผลในการนำเสนอต่างกันอย่างไร ขอให้ลองเปิดแฟ้มโดยไม่ต้องกดปุ่ม Enable 

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top