19 วิธีเปลี่ยนตัว Marker กำกับแต่ละพิกัดเป็นภาพน่ารัก

ควรเปลี่ยนเฉพาะ marker ที่สำคัญบางตำแหน่งเท่านั้น อย่าใช้มากเกินไปจนไม่เห็นความสำคัญที่ต้องการชี้นำ 

FREE Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top