23 เคล็ดการเปลี่ยน Marker เป็นเส้นกราฟบอกระดับ

Marker สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปกลม รูปสี่เหลี่ยม หรือรูปอื่นที่ Excel เตรียมไว้อีกมากมาย หรือจะเปลี่ยนเป็นรูปเส้นเพื่อบอกระดับตัวเลขก็ได้ 

FREE Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top